Hoạt động nghiên cứu
Hoạt động phong trào
Hình ảnh hoạt động
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 6.jpg
 • 9.jpg
 • 10.jpg
 • 11.jpg
 • 13.jpg
 • 14.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
Sinh viên, Học viên nghĩ về ĐH Tôn Đức Thắng
Vẽ ghi Nha Trang – Hành trình kết nối những cảm xúcVẽ ghi Nha Trang – Hành trình kết nối ... 

“Lo lắng - chia sẻ - gắn kết - thú vị và đầy nỗ lực” chính là các cụm từ miêu tả cảm xúc ngắn gọn tựu trung lại từ đa số các ý kiến của các ... (29/06)

Đọc thêm
Ảnh đẹp Đại học Tôn Đức Thắng
Ảnh đẹp Trường Tôn Đức Thắng...Ảnh đẹp Trường Tôn Đức Thắng... 

Được xem là trường đại học đẹp nhất hiện nay tại Việt Nam, Trường đại học Tôn Đức Thắng luôn mang đến cho các bạn sinh viên môi trường giáo dục ... (24/02)

Đọc thêm