Trung tâm Tin học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM TIN HỌC

CAIT (CENTER FOR APPLIED INFORMATION TECHNOLOGY)

--------------------------------------------------

* Nhân sự:

Quyền Giám đốc trung tâm: ThS. Dương Thị Thùy Vân - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Cơ sở Tân Phong, Trường đại học Tôn Đức Thắng,
           Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Fax: 08 3775 5055

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.