TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

--------------------------------------------------

* Nhân sự:

Quyền Giám đốc trung tâm: ThS. Trần Trọng Giảng - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Cơ sở Tân Phong, Trường đại học Tôn Đức Thắng,
           Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh