TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM HỢP TÁC DOANH NGHIỆP VÀ CỰU SINH VIÊN

--------------------------------------------------

* Nhân sự:

Giám đốc trung tâm: Nguyễn Trung Đình - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Cơ sở Tân Phong, Trường đại học Tôn Đức Thắng,
           Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh