Trung tâm Kiểm nghiệm lương thực và thực phẩm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM LƯƠNG THỰC VÀ THỰC PHẨM

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center of Testing Food

--------------------------------------------------

Địa chỉ: Phòng C006, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 22 455 785