TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: International Cooperation, Research and Training Institute

Tên viết tắt: INCRETI
--------------------------------------------------

* Nhân sự:

Viện trưởng: TS. Trần Trọng Đạo

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng A001, Cơ sở Tân Phong, Trường đại học Tôn Đức Thắng,
           Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 3775 5053 - Fax: 08 3775 5055