Tin tức

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN
CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Thực hiện theo chỉ đạo của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và Đảng ủy Khối các Trường ĐH-CĐ-TCCN, Đảng bộ Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến toàn thể đảng viên; cán bộ, giảng viên, viên chức và sinh viên Trường vào ngày 04/11/2016 vừa qua. Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục đến giảng viên, sinh viên Trường những nội dung cơ bản của việc học tập và làm tư tưởng, phong cách của Bác Hồ kính yêu, qua đó liên hệ thực tiễn với công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại Trường, không ngừng nỗ lực để đạt được nhiều thành tích, cùng nhau làm rạng danh Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Một số hình ảnh ghi nhận:


GS. Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng phát biểu khai mạc


Đồng chí Vũ Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo tại buổi học tập


Toàn cảnh buổi học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
tại Trường đại học Tôn Đức Thắng


Nhân dịp này, Công đoàn Trường tổ chức trao tổng số tiền 173.969.000 đồng được đóng góp từ
giảng viên, sinh viên Trường cho Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung