Chương trình đào tạo đại học hệ đại trà

STT
Ngành học
Chuẩn đầu ra

1

Thiết kế công nghiệp

2

Thiết kế đồ họa

3

Thiết kế thời trang

4

Thiết kế nội thất

5

Ngôn ngữ Anh

6

Ngôn ngữ Trung Quốc

7

Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung - Anh)

8

Quản lý thể dục thể thao (CN Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

9

Kế toán

10

Kinh doanh quốc tế

11

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Marketing)

12

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)

13

Tài chính - Ngân hàng

14

Quan hệ lao động

15

Luật

16

Xã hội học

17

Công tác xã hội

18

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Lữ hành)

19

Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch)

20

Bảo hộ lao động

21

Khoa học môi trường

22

Công nghệ kĩ thuật môi trường (Cấp thoát nước và môi trường nước)

23

Toán ứng dụng

24

Thống kê

25

Khoa học máy tính

26

Truyền thông và mạng máy tính

27

Kỹ thuật phần mềm

28

Kỹ thuật hóa học

29

Công nghệ sinh học

30

Kiến trúc

31

Quy hoạch vùng và đô thị

32

Kỹ thuật công trình xây dựng

33

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

34

Kỹ thuật điện, điện tử

35

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

36

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

37

Dược học