CHUẨN ĐẦU RA BẬC CAO HỌC

Trường đại học Tôn Đức Thắng triển khai chương trình đào tạo Bậc cao học.

STT
Ngành học
Chuẩn đầu ra
1
Ngành Khoa học máy tính
2
Ngành Kế toán
3
Ngành Kỹ thuật hóa học
4
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
5
Ngành Toán ứng dụng
6
Ngành Quản trị kinh doanh
7
Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp