KHOA KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Trần Minh Tùng  
Tiến sỹ
Quyền trưởng khoa
Trưởng bộ môn xây dựng dân dụng và công nghiệp
2
Nguyễn Văn Đạt
Giáo sư
Tiến sỹ
Cố vấn khoa
3
Ngô Lê Minh  
Tiến sỹ
Trợ lý trưởng khoa
Trưởng Bộ môn Kiến trúc
4
Trịnh Tú Anh  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn quy hoạch vùng và đô thị
5
Lưu Nguyễn Nam Hải  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn cơ sở
6
Phan Tô Anh Vũ  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn cầu đường
7
Ngô Tấn Dược  
Tiến sỹ
Phó tổng giám đốc Công ty TNHH DVKT TĐT
8
Nguyễn Thống Nhất  
Tiến sỹ
Giám đốc TT tư vấn và kiểm định xây dựng
9
Timon Rabczub
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
10
David Hui
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
11
Muhammad Hadi
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
12
Xiao Ying Zhuang
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
13
Thái Hoàng Chiến  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
14
Bùi Quốc Bảo  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
15
Ray Sanavandi  
Tiến sỹ
Giảng viên
16
Trần Chương  
Tiến sỹ
Giảng viên
17
Nguyễn Hồ Bắc  
Tiến sỹ
Giảng viên
18
Đỗ Nguyễn Văn Vương  
Tiến sỹ
Giảng viên
19
Nguyễn Kế Tường  
Tiến sỹ
Giảng viên
20
Lê Đức Hiển  
Tiến sỹ
Giảng viên
21
Lê Thành Nam  
Tiến sỹ
Giảng viên
22
Trần Việt Anh  
Tiến sỹ
Giảng viên
23
Vũ Bắc Nam  
Tiến sỹ
Giảng viên
24
Trần Tấn Huy  
Tiến sỹ
Giảng viên
25
Lê Thế Hải  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
26
Võ Hoàng Khánh  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
27
Trần Văn Đức  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
28
Võ Thành Nam  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
29
Bùi Quang Tuấn  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
30
Nguyễn Thành Quí  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
31
Nguyễn Hoàng Sơn  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
32
Phùng Văn Phúc  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên - Nghiên cứu
33
Trần Quốc Thái  
Thạc sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
34
Đỗ Thị Phương Lam  
Thạc sỹ
Giảng viên
35
Phan Đào Hoàng Hiệp  
Thạc sỹ
Giảng viên
36
Trần Quốc Toàn  
Thạc sỹ
Giảng viên
37
Võ Văn Thảo  
Thạc sỹ
Giảng viên
38
Nguyễn Cao Tân  
Thạc sỹ
Giảng viên
39
Huỳnh Hữu Thảo Nguyên  
Thạc sỹ
Giảng viên
40
Phạm Đức Long  
Thạc sỹ
Giảng viên
41
Nguyễn Đình Nam  
Thạc sỹ
Giảng viên
42
Phạm Văn Phi  
Thạc sỹ
Giảng viên
43
Lâm Quý Thương  
Thạc sỹ
Giảng viên
44
Trần Nguyễn Hoàng Uyên  
Thạc sỹ
Giảng viên
45
Trần Thị Quỳnh Mai  
Thạc sỹ
Giảng viên
46
Nguyễn Việt Bình  
Thạc sỹ
Giảng viên
47
Lê Tố Quyên  
Thạc sỹ
Giảng viên
48
Hoàng Thị Phương Thảo  
Thạc sỹ
Giảng viên
49
Lê Thị Thanh Trâm  
Thạc sỹ
Giảng viên
50
Tô Hương Chi  
Thạc sỹ
Giảng viên
51
Lê Tấn Hạnh  
Thạc sỹ
Giảng viên
52
Nguyễn Đình Phi  
Thạc sỹ
Giảng viên
53
Trần Minh Hoàng  
Thạc sỹ
Giảng viên
54
Nguyễn Hồng Việt  
Thạc sỹ
Giảng viên
55
Phan Ngọc Châu  
Thạc sỹ
Giảng viên
56
Nguyễn Thái Hiệp  
Thạc sỹ
Giảng viên
57
Nguyễn Thị Hồng Điệp  
Thạc sỹ
Giảng viên
58
Lê Hoàng Nam  
Thạc sỹ
Giảng viên
59
Đặng Thế Hiển  
Thạc sỹ
Giảng viên
60
Đỗ Văn Tâm  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
61
Nguyễn Lê Trường Hải  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
62
Lê Bảo Dân  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
63
Lê Vĩnh Trung  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
64
Khưu Minh Thâm  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
65
Đặng Văn Phú  
Cử nhân
Dạy thực hành - thí nghiệm