ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Lê Thị Mỹ Hạnh
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Trần Văn Hải
Giáo sư
Tiến sỹ
3
Tăng Trí Hùng
Tiến sỹ
4
Nguyễn Thị Quyên
Tiến sỹ
5
Hà Thị Ngọc Hà
Tiến sỹ
6
Đồng Quang Chung
Thạc sỹ - NCS
7
Tô Hồng Thiên
Thạc sỹ - NCS
8
Lê Hồng Hạnh
Thạc sỹ - NCS
9
Nguyễn Thị Kim Loan
Thạc sỹ - NCS
10
Hà Thị Thủy
Thạc sỹ - NCS
11
Võ Thị Thức
Thạc sỹ
12
Trần Thị Kim Phượng
Thạc sỹ
13
Nguyễn Thị Triều
Thạc sỹ
14
Phan Hoài Vũ
Thạc sỹ
15
Nguyễn Thị Trúc Anh
Thạc sỹ
16
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Thạc sỹ
17
Nguyễn Thị Thanh Hương
Thạc sỹ
18
Cao Thị Thanh Hiền
Thạc sỹ
19
Phạm Văn Bé
Thạc sỹ
20
Lê Thị Vui
Thạc sỹ
21
Trần Duy Thức
Thạc sỹ
22
Vũ Hồng Ngọc
Thạc sỹ
23
Mai Huỳnh Phương Thảo
Thạc sỹ
24
Trần Đỗ Thùy Linh
Thạc sỹ
25
Đỗ Thị Quỳnh Thương
Thạc sỹ
26
Nguyễn Thị Thu Hà
Thạc sỹ
27
Lâm Thị Hoàng Hoanh
Cao học
28
Tạ Hồng Nhạ
Cử nhân
29
Võ Thị Kim Thanh
Cử nhân
30
Hoàng Thị Hồng Nhung
Cử nhân
31
Trần Thanh Hải
Cử nhân
32
Hoàng Thị Kim Oanh
Cử nhân
33
Nguyễn Thị Mai Phương
Cử nhân
34
Trương Thị Thanh Trang
Cử nhân
35
Lý Thị Vân Hồng
Cử nhân
36
Nguyễn Thị Hương
Cử nhân
37
Nguyễn Tấn Lợi
Cử nhân
38
Trần Thị Trâm Anh
Cử nhân
39
Thân Thị Vĩnh Lợi
Cử nhân