ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Đỗ Tường Hạ
Thạc sỹ - NCS
Phụ trách khoa
2
Nguyễn Văn Tuấn
Giáo sư
Tiến sỹ
3
Philippe Quentin
Giáo sư
Tiến sỹ
4
Gurmeet Singh
Giáo sư
Tiến sỹ
5
T.K.Raja
Giáo sư
Tiến sỹ
6
Mong Hong Lee
Giáo sư
Tiến sỹ
7
Nguyễn Minh Thọ
Giáo sư
Tiến sỹ
8
Sai-Ching J Yeung
Giáo sư
Tiến sỹ
9
Trương Bá Tài
Giáo sư
Tiến sỹ
10
Trương Thị Diệu Hiền
Tiến sỹ
Trợ lý TK
11
Trần Thị Dung
Tiến sỹ
12
Trần Ngọc Hoàng
Tiến sỹ
13
Nguyễn Hà Hùng Chương
Tiến sỹ
14
Phạm Đình Chương
Tiến sỹ
15
Lê Ngọc Chí Minh
Tiến sỹ
16
Trần Văn Ngũ
Tiến sỹ
17
Nguyễn Quang Khuyến
Tiến sỹ
18
Nguyễn Thị Ánh Nga
Tiến sỹ
19
Nguyễn Thị Tiết
Tiến sỹ
20
Hoàng Ngọc Anh
Tiến sỹ
21
Trương Phước Long
Tiến sỹ
22
Nguyễn Minh Tâm
Tiến sỹ
23
Mai Ngọc Lân
Tiến sỹ
24
Nguyễn Sĩ Thiên
Tiến sỹ
25
Lê Minh Hưng
Tiến sỹ
26
Nguyễn Thị Thanh Bình
Tiến sỹ
27
Nguyễn Văn Đức Long
Tiến sỹ
28
Nguyễn Ngọc Tuấn
Tiến sỹ
29
Phạm Thanh Phong
Tiến sỹ
30
Lê Quốc Bảo
Tiến sỹ
31
Trần Thiện Khánh
Tiến sỹ
32
Đinh Thanh Bình
Tiến sỹ
33
Trần Thị Thùy Linh
Tiến sỹ
34
Iraj Sadegh  Amiri
Tiến sỹ
35
Varaprasad  Kokkarachedu 
Tiến sỹ
36
Nguyễn Văn Huy
Tiến sỹ
37
Đỗ Quý Mai Khôi
Thạc sỹ - NCS
38
Nguyễn Thị Cẩm Vi
Thạc sỹ - NCS
39
Phan Nhựt Nam
Thạc sỹ - NCS
40
Trần Bội Châu
Thạc sỹ - NCS
41
Nguyễn Văn Phước
Thạc sỹ - NCS
42
Trần Thị Tuyết Nhung
Thạc sỹ - NCS
43
Nguyễn Thị Mai Hương
Thạc sỹ - NCS
44
Bùi Thị Ngọc Hiếu
Thạc sỹ - NCS
45
Phạm Minh Tân
Thạc sỹ - NCS
46
Trần Dương Thùy
Thạc sỹ - NCS
47
Nguyễn Ngọc Long
Thạc sỹ
48
Nguyễn Thị Thanh Hiền
Thạc sỹ
49
Bùi Anh Võ
Thạc sỹ
50
Nguyễn Khánh Linh
Thạc sỹ
51
Nguyễn Thị Kim Yến
Thạc sỹ
52
Nguyễn Thị Hoa Trinh
Thạc sỹ
53
Nguyễn Minh Khiêm
Thạc sỹ
54
Đỗ Thị Duyên
Thạc sỹ
55
Trần Hoài Khang
Thạc sỹ
56
Đoàn Thiên Thanh
Thạc sỹ
57
Trương Thị Bê Ta
Thạc sỹ
58
Phan Thị Thanh Thủy
Thạc sỹ
59
Nguyễn Thị Huyền
Thạc sỹ
60
Dương Văn Long
Thạc sỹ
61
Nguyễn Hoàng Chinh
Thạc sỹ
62
Trần Phụng Thanh
Thạc sỹ
63
Đặng Phúc Toàn
Thạc sỹ
64
Lê Thị Kim Chi
Cử nhân
65
Phạm Tấn Hùng
Cử nhân
66
Nguyễn Văn Doanh
Cử nhân
67
Nguyễn Thị Hồng Hải
Cử nhân
68
Trịnh Xuân Thảnh
Cử nhân
69
Nguyễn Ngọc Khuê Tú
Cử nhân
70
Nguyễn Thị Thanh Mai
Cử nhân
71
Lê Thị Thuấn
Cử nhân
72
Phạm Trung Tuyến
Cử nhân
73
Nguyễn Thị Hường
Kỹ sư
74
Nguyễn Thị Hải Yến
Kỹ sư
75
Đỗ Thị Mỹ Linh
Kỹ sư