ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Văn Bắc  
Thạc sỹ - NCS
Trưởng khoa
2
Wu, Cheng- Lung (Jerry)
Giáo sư
Tiến sỹ
 
3
Lin, Fang-Stan
Giáo sư
Tiến sỹ
 
4
Lin, Wen-Long
Giáo sư
Tiến sỹ
 
5
Huang, Chin-Huang
Giáo sư
Tiến sỹ
 
6
Wang, Chien-Hsin
Giáo sư
Tiến sỹ
 
7
Huang, Yusheng- Michael
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Huang, Yen-Hsiang
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Chen, Cheng-Kuo
Trợ lý giáo sư
Tiến sỹ - NCS
 
10
Kao, Shao- Yuan
Trợ lý giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Wu, Chien- Hung
Trợ lý giáo sư
Tiến sỹ
 
12
Hu, Chun-Chieh  
Tiến sỹ
 
13
Nguyễn Sĩ Hà  
Tiến sỹ
 
14
Huỳnh Trí Thiện  
Thạc sỹ - NCS
 
15
Lê Công Bằng  
Thạc sỹ - NCS
 
16
Nguyễn Đức Hiếu  
Thạc sỹ
 
17
Nguyễn Văn Hưng  
Thạc sỹ
 
18
Phạm Văn Mễ  
Thạc sỹ
 
19
Phan Danh Na  
Thạc sỹ
 
20
Phạm Thanh Anh Khoa  
Thạc sỹ
 
21
Nguyễn Đình Long  
Thạc sỹ
 
22
Lê Trần Minh Nghĩa  
Thạc sỹ
 
23
Trần Huyền Trang  
Thạc sỹ
 
24
Lê Đức Hiền  
Thạc sỹ
 
25
Nguyễn Bằng  
Thạc sỹ
 
26
Phạm Xích Nam  
Thạc sỹ
 
27
Nguyễn Đức Minh Hoàng  
Thạc sỹ
 
28
Nguyễn Mạnh Hà  
Kỹ sư
 
29
Phạm Quỳnh Sỹ  
Cử nhân
 
30
Nguyễn Hữu Sinh  
Cử nhân
 
31
Trần Gia Vượng  
Cử nhân
 
32
Hoàng Văn Nam  
Cử nhân
 
33
Ngô Quốc Thới  
Cử nhân
 
34
Nguyễn Tiến Lộc  
Cử nhân
 
35
Nguyễn Thành Long  
Cử nhân
 
36
Hồng Hữu Vân  
Cử nhân
 
37
Phạm Văn Mạnh  
Cử nhân
 
38
Nguyễn Thế Nghĩa  
Cử nhân
 
39
Nguyễn Quang Huy  
Cử nhân
 
40
Nguyễn Đức Ngân  
Cử nhân
 
41
Nguyễn Duy Khiêm  
Cử nhân
 
42
Thạch Sốt Mai Ly  
Cử nhân
 
43
Nguyễn Văn Quyết  
Cử nhân
 
44
Lê Công An  
Cử nhân
 
45
Lê Bá Hoài  
Cử nhân