ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Ngọc Sơn  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Phạm Trọng Bình  
Tiến sỹ
 
3
Trần Thị Quang Vinh  
Tiến sỹ
 
4
Đinh Thị Mỹ Loan  
Tiến sỹ
 
5
Bùi Thị Khuyên
Giảng viên chính
Thạc sỹ
 
6
Nguyễn Văn Ngoan  
Luật sư
 
7
Ngô Đức Tuấn  
Thạc sỹ
 
8
Võ Thị Ngọc Hân  
Thạc sỹ
 
9
Lâm Thành Danh  
Thạc sỹ
 
10
Nguyễn Thị Yên  
Thạc sỹ
 
11
Nguyễn Thị Trúc Mai  
Thạc sỹ
 
12
Trần Minh Toàn  
Thạc sỹ
 
13
Lưu Đức Quang  
Thạc sỹ
 
14
Châu Bảo Anh  
Thạc sỹ
 
15
Huỳnh Trung Hiếu  
Thạc sỹ
 
16
Phạm Đức Huy  
Thạc sỹ
 
17
Phan Thỵ Tường Vi  
Thạc sỹ
 
18
Nguyễn Vân Anh  
Thạc sỹ
 
19
Đinh Văn Sáu  
Cử nhân
 
20
Ngô Thanh Chung  
Cử nhân