ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Thị Thùy Vân  
Thạc sỹ
Trưởng khoa
2
Nguyễn Đức Sứng 
Giảng viên chính
Tiến sỹ
 
3
Han Suk Woo 
Giáo sư 
Tiến sỹ
 
4
Trang Phượng  
Tiến sỹ
 
5
Trần Văn Long  
Tiến sỹ
 
6
Ngô Tú Quỳnh Loan   
Thạc sỹ-NCS
 
7
Phạm Ngọc Quỳnh Giao  
Thạc sỹ-NCS
 
8
Rudolf Schafer
Giáo sư 
Thạc sỹ
 
9
Ulrich Klieber
Giáo sư 
Thạc sỹ
 
10
Phạm Ngọc Thư  
Thạc sỹ
 
11
Lý Nhật Bình  
Thạc sỹ
 
12
Dương Liên Trang Nhã   
Thạc sỹ
 
13
Nguyễn Hồng Khiêm  
Thạc sỹ
 
14
Delfosse Thierry  
Thạc sỹ
 
15
Ana Filipa De Araújo Cristina  
Thạc sỹ
 
16
Nguyễn Thanh Mai  
Thạc sỹ
 
17
Hồ Ngọc Lệ  
Thạc sỹ
 
18
Lâm Nhựt Thanh  
Thạc sỹ
 
19
Nguyễn Văn Mẫn   
Thạc sỹ
 
20
Nguyễn Thị Thúy Hà   
Thạc sỹ
 
21
Lê Triệu Hoàng Anh  
Thạc sỹ
 
22
Trần Thanh Hiếu  
Thạc sỹ
 
23
Nguyễn Đức Thắng  
Thạc sỹ
 
24
Alex Huy Dang
Nhà thiết kế
Cao học
 
25
Vũ Hiền
Giảng viên chính
Cử nhân
 
26
Tô Mai Lĩnh
Họa sỹ
Cử nhân
 
27
Nguyễn Hoàng Tuấn
Họa sỹ
Cử nhân
 
28
Ngô Văn Đức  
Cử nhân
 
29
Huỳnh Đang Viên  
Cử nhân
 
30
Nguyễn Thúy Hạnh  
Cử nhân
 
31
Nguyễn Bửu Ngươn  
Cử nhân
 
32
Phạm Minh Hảo  
Cử nhân
 
33
Nguyễn Hữu Hiếu  
Cử nhân