ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Ngô Thị Thanh Vân
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Nguyễn Hòa Bình
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
3
Đinh Trường Sinh
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
4
Channarong Intaraprasert
Phó giáo sư
Tiến sỹ
5
Hồ Tâm Đan
Tiến sỹ
6
Từ Chí Thành
Tiến sỹ
7
Lý Y Lâm
Tiến sỹ
8
Chu Chiêu Linh
Thạc sỹ - NCS
9
Nguyễn Thị Việt Hà
Thạc sỹ - NCS
10
Võ Thị Khánh Chi
Thạc sỹ - NCS
11
Nguyễn Văn Thành
Thạc sỹ - NCS
12
Hoàng Lê Quốc Đạt
Thạc sỹ - NCS
13
Vũ Công Danh
Thạc sỹ - NCS
14
Nguyễn Thị Tuyết Tâm
Thạc sỹ
15
Lâm Quang Tuyết Minh
Thạc sỹ
16
Nhâm Thị Ngọc
Thạc sỹ
17
Nguyễn Thanh Phương
Thạc sỹ
18
Tạ Thị Hồng Diễm
Thạc sỹ
19
Lương Diệu Vinh
Thạc sỹ
20
Nguyễn Ngọc Tâm
Thạc sỹ
21
Trịnh Thị Mỹ Lệ
Thạc sỹ
22
Trần Như Quỳnh Trâm
Thạc sỹ
23
Nguyễn Thị Nhất Phương
Thạc sỹ
24
Phạm Hướng Ngọc Uyên
Thạc sỹ
25
Nguyễn Kim Ánh
Thạc sỹ
26
Ngô Thị Bạch Loan
Thạc sỹ
27
Trần Quốc Tuấn
Thạc sỹ
28
Trần Bửu Châu
Thạc sỹ
29
Trần Thị Hồng
Thạc sỹ
30
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết
Thạc sỹ
31
Gịp Tú Anh
Thạc sỹ
32
Phạm Thị Ngọc Diệp
Thạc sỹ
33
Đoàn Thị Thủy
Thạc sỹ
34
Lã Phương Di
Thạc sỹ
35
Nguyễn Thị Kim Như
Thạc sỹ
36
Hồ Phương Thảo
Thạc sỹ
37
Trinh Hoàng Đồng
Thạc sỹ
38
Võ Thị Minh Phú
Thạc sỹ
39
Nguyễn Thị Lệ Hằng
Thạc sỹ
40
Nguyễn Minh Triết
Thạc sỹ
41
Ngô Thị Hiền
Thạc sỹ
42
Đặng Thị Phi Yến
Thạc sỹ
43
Nguyễn Ngọc Diễm Phương
Thạc sỹ
44
Phan Quốc Bảo
Thạc sỹ
45
Đoàn Ngọc Thạch
Thạc sỹ
46
Nguyễn Thị Thu Thủy
Thạc sỹ
47
Quách Phú Duyên
Thạc sỹ
48
Lê Thị Kim Thu
Thạc sỹ
49
Trần Thị Kim Trang
Thạc sỹ
50
Bùi Thị Phượng Liên
Thạc sỹ
51
Nguyễn Thị Phương Thùy
Thạc sỹ
52
Nguyễn Thị Hải Lý
Thạc sỹ
53
Trần Cao Thảo Nguyên
Thạc sỹ
54
Nguyễn Minh Huy
Thạc sỹ
55
Lê Thị Mai Anh
Thạc sỹ
56
Trịnh Thái Văn Phúc
Thạc sỹ
57
Lê Trung Bảo
Cao học
58
Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Cao học
59
Đỗ Hoàng Nga
Cao học
60
Ngô Bích Phượng
Cao học
61
Hsu Wen Yu
Cử nhân
62
Yang Su Chin
Cử nhân
63
Shiou Huei Chen
Cử nhân
64
Liao Hung Lin
Cử nhân
65
Hồ Thị Mỹ Hà
Cử nhân
66
Nguyễn Thị Bích Thủy
Cử nhân
67
Nguyễn Thị Thu Anh
Cử nhân
68
Lê Khánh Quỳnh
Cử nhân
69
Huỳnh Thị Phương Thanh
Cử nhân
70
Phùng Thị Thùy Thủy
Cử nhân
71
Ngô Thị Hoàng Phương
Cử nhân
72
Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Cử nhân
73
Nguyễn Hoàng Tuấn
Cử nhân
74
Nguyễn Thanh Bình
Cử nhân
75
Phan Trần Trương
Cử nhân
76
Nguyễn Ngọc Sỹ
Cử nhân