ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Lê Vinh Danh
Giáo sư
Tiến sỹ
2
Phạm Thị Minh Lý
Tiến sỹ
Trưởng khoa
3
Drahomira Pavelkova
Giáo sư
Tiến sỹ
4
Wim Vanhaverbeke
Giáo sư
Tiến sỹ
5
Chiung Hsin Hsu
Giáo sư
Tiến sỹ
6
Robert Victor Goedegebuure
Phó giáo sư
Tiến sỹ
7
Lê Thanh Tùng
Tiến sỹ
8
Phạm Thị Ngân
Tiến sỹ
9
Wei-chih Lien
Tiến sỹ
10
Alberto Posso
Tiến sỹ
11
Hao-Fan Chumg
Tiến sỹ
12
Phạm Đức Trọng
Tiến sỹ
13
Võ Văn Lai
Tiến sỹ
14
Đỗ Văn Quất
Tiến sỹ
15
Trần Trọng Thùy
Tiến sỹ
16
Dương Quốc Bửu
Tiến sỹ
17
Nguyễn Quang Bình
Tiến sỹ
18
Nguyễn Duy Bách
Tiến sỹ
19
Đỗ Văn Hòa
Tiến sỹ
20
Lê Thị Thúy Phượng
Thạc sỹ - NCS
21
Phùng Minh Tuấn
Thạc sỹ - NCS
22
Phạm Tiến Thành
Thạc sỹ - NCS
23
Phạm Thị Quỳnh Anh
Thạc sỹ - NCS
24
Lê Minh Hiếu
Thạc sỹ - NCS
25
Trần Thị Phi Phụng
Thạc sỹ - NCS
26
Nguyễn Minh Quang
Thạc sỹ - NCS
27
Dương Thế Duy
Thạc sỹ - NCS
28
Trần Công Đức
Thạc sỹ - NCS
29
Nguyễn Thành Phong
Thạc sỹ - NCS
30
Thái Đàm Huy Trung
Thạc sỹ - NCS
31
Hoàng Thị Thu Hà
Thạc sỹ - NCS
32
Võ Thế Sinh
Thạc sỹ
33
Trương Nữ Tô Giang
Thạc sỹ
34
Nguyễn Thị Huệ Trinh
Thạc sỹ
35
Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Thạc sỹ
36
Vũ Quảng Hà
Thạc sỹ
37
Phạm Thị Quỳnh Như
Thạc sỹ
38
Trịnh Phương Dung
Thạc sỹ
39
Đoàn Văn Bồng
Thạc sỹ
40
Nguyễn Đức Trung
Thạc sỹ
41
Vũ Thúy Hòa
Thạc sỹ
42
Trần Phi Hoàng
Thạc sỹ
43
Lê Đức Trọng
Thạc sỹ
44
Bùi Quang Thanh
Thạc sỹ
45
Bùi Ngọc Tuấn Anh
Thạc sỹ
46
Nguyễn Thanh Nhân
Thạc sỹ
47
Nguyễn Quốc Lộc
Thạc sỹ
48
Trương Mỹ Hạnh Trinh
Thạc sỹ
49
Lê Thanh Hải
Thạc sỹ
50
Lê Đức Nhã
Thạc sỹ
51
Nguyễn Đức Hùng
Thạc sỹ
52
Lê Song Huyền Vi
Thạc sỹ
53
Nguyễn Thị Phương Dung
Thạc sỹ
54
Phan Thị Minh Nga
Thạc sỹ
55
Lê Quang Trạng
Thạc sỹ
56
Nguyễn Hồ Khánh Vân
Thạc sỹ
57
Henry Webb
Thạc sỹ
58
Nguyễn Thị Hồng
Cao học
59
Nguyễn Đức Anh Nghị
Cao học
60
Nguyễn Thị Kim Khánh
Cao học
61
Trần Văn Độ
Cử nhân
62
Lương Nữ Nhật Quyên
Cử nhân
63
Đào Thị Bích Dương
Cử nhân
64
Phạm Kim Thành
Cử nhân
65
Nguyễn Minh Châu
Cử nhân
66
Nguyễn Trung Đình
Cử nhân
67
Nguyễn Tuấn Anh
Cử nhân
68
Tăng Khắc Quý
Cử nhân
69
Nguyễn Thị Mỹ Vân
Cử nhân
70
Vũ Thị Trang
Cử nhân
71
Lê Thị Việt Hằng
Cử nhân
72
Nguyễn Phan Như Ngọc
Cử nhân
73
Trịnh Thị Hạ Huyền
Cử nhân
74
Nguyễn Thị Tường Vy
Cử nhân