Đại học Tôn Đức Thắng

Tạp chí khoa học ứng dụng số 2

 


1. Ông Nguyễn Minh Triết tái đắt cử chức vụ Chủ tịch nước - Ông Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XII .

2. Chính phủ mới ra mắt

3. Đại học Tôn Đức Thắng dưới cái nhìn ( Kiến Quốc )

4. Thomas A.Edion Tấm gương tự học và thực nghiệm khoa học ứng dụng ( Bảo Châu )

5. Giáo dục và Đào tạo chú trọng đầu vào hay đầu ra?( Huỳnh Văn Duyên )

6. Những vấn đề giáo dục được đặt ra khi Viêt Nam tham gia Tổ chức thương mại Thế giới( WTO ) ( GS.TS. Phạm Tất Dong )

7. Đào tạo nguồn nhân lực ( Diệp Văn Sơn )

8. Vấn đề tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho thành niên sau cai nghiện tại Tp.HCM

9. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính trong các trường Đại học ngoài công lập

10. Từ kết quả tốt nghiệp THPT, những tỷ lệ phù hợp với thực tế

11. Kỷ luật phát ngôn

12. Quyền kiến nghị dự án luật

13. Văn hóa doanh nghiệp thời hội nhập WTO

14. Tạo tập tin chứa hình ảnh dưới định dạng PDF

15. SYNCHROTRON tia sáng vạn năng

16. Lao về hướng Bắc cực

17. Giám sát địa cầu bằng kỹ thuật hiện đại

18. Những ngôi nhà thành phố của tương lai

19. Quan hệ giữa hạ tầng giao thông và giảm nghèo ở Việt Nam

20. Việt Nam, IT Viêt Nam và toàn cầu

21. Việt Nam, thị trường tiềm năng cho sản phẩm công nghệ an ninh

22. Vấn đề Quảng cáo và phương pháp Quảng cáo

23. Ứng dụng phân tích hồi qui đa biến trong việc phân tích, phân bổ và dự báo chi phí hỗn hợp

24. Vài kinh nghiệm rút ra từ việc hợp tác đào tạo giữa Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Saxion Hà Lan

25. Thiết kế mẫu mã một vấn đề cần xem xét từ nhiều góc độ

26. Khoa Kỹ thuật công trình trường Đại học Tôn Đức Thắng, địa chỉ tin cậy đào tạo kỹ sư xây dựng công trình

27. Nước tương đen chứa 3-MCPD có thể xử lý làm phân bón

28. Khả năng phân tích mẩu

29. Đời sống và Xã hội Trang 1

30. Đời sống và Xã hội Trang 2

31. Thông tin sưu tầm