Hội đồng trường

Hội đồng trường Trường đại học Tôn Đức Thắng được thành lập theo quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

Chủ tịch Hội đồng
Bùi Văn Cường
(Chủ tịch Tổng LĐLĐVN)

Thành viên
Đặng Ngọc Tùng
(Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN)

levinhdanh 2

Thành viên
NGƯT., GS.TS. Lê Vinh Danh
(Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Trường đại học Tôn Đức Thắng)

Thư ký Hội đồng
ThS. Hà Thị Là
(Phó Trưởng khoa, Khoa Lao động & Công đoàn)

Thành viên
TS. Trần Trọng Đạo
(Phó Hiệu trưởng - Trường đại học Tôn Đức Thắng)

Thành viên
Bà Trần Kim Yến
(Chủ tịch LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh)
 
 Thành viên
TS. Võ Hoàng Duy
 (Phó Hiệu trưởng - Trường đại học Tôn Đức Thắng)
 
 
Thành viên
Ông Phạm Ngọc Thanh
 (Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP. Hồ Chí Minh)
 
 
Thành viên
ThS. Trịnh Minh Huyền
(Chủ tịch công đoàn - Trường đại học Tôn Đức Thắng)

 

 
 
Thành viên
GS.TS. Trình Quang Phú
(Chủ tịch kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu
phát triển Phương Đông)
 
 
Thành viên
ThS. Huỳnh Tuấn Cường
(Hiệu trưởng Trường TCCN Tôn Đức Thắng)

 

 
 
Thành viên
ThS. Nguyễn Huy Cận
(Chủ tịch Hội khuyến học TP. Hồ Chí Minh)
 
 
Thành viên
Ông Vũ An Ninh
(Trưởng phòng Tổ chức hành chính
Trường đại học Tôn Đức Thắng)
 
phamthikimle
 
Thành viên
ThS. Phạm Thị Kim Lệ
 (Chủ tịch Hội kế toán TP. Hồ Chí Minh)
 
 
Thành viên
ThS. Phạm Nhất Phương
(Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường đại học Tôn Đức Thắng)
 
 
Thành viên
Ông Nguyễn Văn Khải
(Phó Chủ tịch TT LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh)