Đại học Tôn Đức Thắng trên báo

TP. Hồ Chí Minh: Phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt – Lào
Tiết kiệm năng lượng là ưu tiên hàng đầu của phát triển
Xuất ngoại thực tập (Báo Tuổi trẻ Online)