Hoạt động hợp tác

Đón tiếp đoàn các trường Đại học Afganistan

a1 lnd thumb23 cán bộ lãnh đạo và quản lý của các trường đại học và ngành giáo dục Afganistan đã tới thăm và làm việc với trường đại học Tôn Đức Thắng vào lúc 14g ngày 12/03/2009 nhằm trao đổi, tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý đào tạo.

Xem tiếp...

Tuyển sinh thực tập tại Đại học Shu - Te, Đài Loan

shu-te1 lnd thumbĐại học Tôn Đức Thắng - Đại học Shu-Te, Đài loan tổ chức chương trình thực tập tốt nghiệp năm cuối (học kỳ 8)Xem tiếp...

Buổi tiếp xúc giữa trường Đại học Saxion - Hà Lan với sinh viên trường

2 lnd thumbSáng ngày 11/04/2008 Trường đại học Saxion - Hà Lan đã làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng về kế hoạch tuyển sinh năm học 2008 - 2009 và các vấn đề chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh các năm học (2009 - 2010, 2010 - 2011) gồm các ngành đào tạo: Sáng ngày 11/04/2008 Trường đại học Saxion - Hà Lan đã làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng về kế hoạch tuyển sinh năm học 2008 - 2009 và các vấn đề chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh các năm học (2009 - 2010, 2010 - 2011) gồm các ngành đào tạo:

Xem tiếp...

Trường đại học Saxion - Hà Lan trao đổi trực tiếp với sinh viên (11/04)

Trường đại học Saxion - Hà Lan chính thức làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng về kế hoạch tuyển sinh năm học 2008 - 2009 và các vấn đề chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh các năm học (2009 - 2010, 2010 - 2011) gồm các ngành đào tạo:

Xem tiếp...