Hoạt động hợp tác

Buổi tiếp xúc giữa trường Đại học Saxion - Hà Lan với sinh viên trường

2 lnd thumbSáng ngày 11/04/2008 Trường đại học Saxion - Hà Lan đã làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng về kế hoạch tuyển sinh năm học 2008 - 2009 và các vấn đề chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh các năm học (2009 - 2010, 2010 - 2011) gồm các ngành đào tạo: Sáng ngày 11/04/2008 Trường đại học Saxion - Hà Lan đã làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng về kế hoạch tuyển sinh năm học 2008 - 2009 và các vấn đề chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh các năm học (2009 - 2010, 2010 - 2011) gồm các ngành đào tạo:

Xem tiếp...

Trường đại học Saxion - Hà Lan trao đổi trực tiếp với sinh viên (11/04)

Trường đại học Saxion - Hà Lan chính thức làm việc với Trường đại học Tôn Đức Thắng về kế hoạch tuyển sinh năm học 2008 - 2009 và các vấn đề chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh các năm học (2009 - 2010, 2010 - 2011) gồm các ngành đào tạo:

Xem tiếp...