Thông báo chung

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
------------------
Số: 506/TĐT-TB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO KHẨN

Về việc tuyển chọn Nam sinh viên tốt nghiệp đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2016 - Đợt 2

Căn cứ vào thông báo số 478/CB-KH ngày 25/03/2016 của Cục Cán bộ, Tổng cục chính trị về Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học tại các học viện, trường đại học năm 2016. Nay, Nhà trường thông báo đến các Khoa và sinh viên thuộc diện đào tạo Sĩ quan dự bị (SQDB) năm 2016 như  sau:

I. Chỉ tiêu tuyển chọn:

STT

Chuyên ngành

Số lượng

1

 Bảo hộ lao động

3

2

 Công nghệ kỹ thuật môi trường

3

3

 Công nghệ sinh học

2

4

 Kỹ thuật công trình xây dựng

4

5

 Kỹ thuật điện tử-truyền thông

3

6

 Kỹ thuật điện,điện tử

3

7

 Kỹ thuật hóa học

2

8

 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

3

9

 Khoa học môi trường

2

10

 Quy hoạch vùng và đô thị

2

Tổng

27


II.  Đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn:

Nam sinh viên có đủ điều kiện về chính trị, sức khỏe, tuổi đời không quá 30, tốt nghiệp đại học và không thuộc diện tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ trong thời bình, cụ thể:

1. Về chính trị, đạo đức:

- Có lý lịch chính trị rõ ràng, đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;
- Bản thân có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, là Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Về thể lực:

Có sức khỏe loại 1 đến loại 3 theo quy định tại Thông tư 14/2003/TT-BQP ngày 22/02/2003 của Bộ Quốc Phòng và thông tư liên tịch số 36/2011/TTLT-BYT-BQP ngày 17/10/2011 của liên Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng.

3. Về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học.
 
III. Thời gian, địa điểm đào tạo:

- Thời gian đào tạo sĩ quan dự bị từ 3 tháng đến 6 tháng.
- Địa điểm đào tạo: Trường quân sự quân khu 7, TP. HCM.

IV. Quyền lợi (Theo thông tư 170/2002/TTLT-BQP-BTC ngày 28/11/2002):

1. Chế độ ăn:
 • Trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị được hưởng chế độ ăn hàng ngày như học viên đào tạo sĩ quan cấp phân đội.
2. Chế độ mượn, cấp quân trang và một số đồ dùng sinh hoạt:
 • Trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị được mượn, cấp quân trang và một số đồ dùng sinh hoạt theo qui định của Bộ quốc phòng.
3. Chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp khác:
 • Trong thời gian đào tạo sĩ quan dự bị, hàng tháng được hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp quân hàm trong hai năm đầu của cấp thượng sĩ.
 • Được thanh toán tiền đi đường từ nơi thường trú đến cơ sở đào tạo sĩ quan dự bị và ngược lại.
 • Học viên đào tạo sĩ quan dự bị khi tốt nghiệp, được phong quân hàm sĩ quan dự bị, được cấp thẻ sĩ quan dự bị, được đăng ký vào ngạch dự bị động viên, được hưởng thêm 1 tháng lương theo cấp bậc quân hàm sĩ quan.
 • Được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có lệnh động viên.
4. Quy định về thi tuyển cán bộ, công chức:
 • Được ưu tiên cộng thêm (01) một điểm vào kết quả thi tuyển công chức.
 • Đặc biệt, trường hợp sinh viên có nguyện vọng, đạt tiêu chuẩn và quân đội có nhu cầu sẽ được chuyển sang sĩ quan thường trực hoặc quân nhân chuyên nghiệp theo diện bố trí cán bộ phục vụ quân đội lâu dài.

Đề nghị các nam sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành như trên đăng ký tham gia khóa đào tạo sĩ quan dự bị theo mẫu đơn đính kèm nộp về Phòng Công tác học sinh - sinh viên hạn chót ngày 24/05/2016 qua một trong các cách sau:

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Công tác học sinh - sinh viên (download mẫu đơn).
 • Hoặc gửi đến e- mail Phòng: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:
Phòng Công tác học sinh - sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM.
Số điện thoại: 083 77 55 054.

            Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • SV tốt nghiệp;
 • Báo cáo Hiệu trưởng;
 • Các Khoa liên quan;
 • Lưu: TCHC, CTSV.
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


(Đã ký)

TS. Võ Hoàng Duy