Thông báo chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH 2016
Số: 1201/2016/TB-TĐT-HĐTS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng  08  năm 2016

THÔNG BÁO

Nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2016 - hệ đại học chính quy

 Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo nhận xét tuyển bổ sung đợt 1 các ngành trình độ đại học hệ chính quy năm 2016 như sau:

1. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1:

a. Đào tạo tại Cơ sở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Xét tuyển bổ sung một số ngành với mức điểm xét tuyển bằng ngưỡng điểm trúng tuyển của đợt 1, cụ thể như sau:

STT
Mã ngành xét tuyển
Tên ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Điểm
Xét tuyển
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1
D480101
Khoa học máy tính
A
19,75
A1
18,75
Toán, Ngữ văn, Vật lí
20,0
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
20,0
2
D460112
Toán ứng dụng
A
17,0
A1
17,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
17,0
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
17,0
3
D460201
Thống kê
A
17,0
A1
17,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
17,0
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
17,0
4
D520201
Kỹ thuật điện, điện tử
A
20,0
A1
19,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
19,5
5
D520207
Kỹ thuật điện tử, truyền thông
A
18,0
A1
18,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
18,0
6
D520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
A
20,0
A1
19,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
19,5
7
D580201
Kỹ thuật công trình xây dựng
A
19,5
A1
19,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
20,0
8
D580105
Quy hoạch vùng và đô thị
A
17,5
A1
17,5
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT
17,5
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT
17,5
9
D580102
Kiến trúc
Toán, Vật lí, Vẽ HHMT
20,0
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT
20,0
10
D340201
Tài chính - Ngân hàng
A
20,5
A1
19,5
D1
19,5
Toán, Ngữ văn, Vật lí
20,5
11
D340301
Kế toán
A
20,5
A1
19,75
D1
19,75
Toán, Ngữ văn, Vật lí
20,5
12
D340101
Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành Quản trị Marketing)
A
21,25
A1
20,5
D1
20,5
Toán, Ngữ văn, Vật lí
21,5
13
D340120
Kinh doanh quốc tế
A
21,75
A1
20,75
D1
20,75
Toán, Ngữ văn, Vật lí
21,5
14
D340408
Quan hệ lao động
A
17,0
A1
17,0
D1
17,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
17,0
15
D760101
Công tác xã hội
A1
18,0
C
17,75
D1
17,75
Toán, Ngữ văn, Vật lí
17,75
16
D220110
Việt Nam học
(chuyên ngành Du lịch & Quản lí du lịch)
A1
19,0
C
19,5
D1
19,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
19,5
17
D220215
Ngôn ngữ Trung quốc
(chuyên ngành Trung – Anh)
D1
18,5
D4
18,5
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
18,5
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Trung
18,5
18
D380101
Luật
A
20,5
A1
19,25
C
22,0
D1
19,0
19
D220343
Quản lý thể dục thể thao
(chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)
T
17,0
A1
17,0
D1
17,0
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu TDTT
17,0
20
D210402
Thiết kế công nghiệp
H
17,5
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT
17,5
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT
17,5
21
D210404
Thiết kế thời trang
H
17,5
Toán, Ngữ văn, Vẽ HHMT
17,5
Toán, Vẽ TTM, Vẽ HHMT
17,5

 b. Đào tạo tại Cơ sở Nha Trang (2 năm đầu)

 Tuyển bổ sung một số ngành từ 16 điểm, thí sinh có nguyện vọng học theo hình thức đào tạo này có thể đăng ký theo mã ngành xét tuyển được quy định như sau:

STT
Mã ngành xét tuyển
Tên ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
(A)
(B)
(C)
(D)
1
N480101
Khoa học máy tính
A
A1
Toán, Ngữ văn, Vật lí
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
2
N580201
Kỹ thuật công trình xây dựng
A
A1
Toán, Ngữ văn, Vật lí
3
N340101
Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành Quản trị Marketing)
A
A1
D1
Toán, Ngữ văn, Vật lí
N340107
Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn)
A
A1
D1
Toán, Ngữ văn, Vật lí
4
N340301
Kế toán
A
A1
D1
Toán, Ngữ văn, Vật lí
5
N380101
Luật
A
A1
C
D1
6
N220201
Ngôn ngữ Anh
D1
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh

c. Chương trình đào tạo Chất lượng cao tại
Cơ sở Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
 
STT
Mã ngành xét tuyển
Tên ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Điểm
xét tuyển
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
1
F220110
Việt Nam học
(chuyên ngành DL&QLDL)
A1
16,0
C
16,0
D1
16,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
16,0
2
F220201
Ngôn ngữ Anh
D1
18,5
Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
18,5
3
F340101
Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành Quản trị Marketing)
A
19,0
A1
19,0
D1
19,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
19,0
F340107
Quản trị kinh doanh
(chuyên ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn)
A
19,0
A1
19,0
D1
19,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
19,0
4
F340120
Kinh doanh quốc tế
A
19,5
A1
19,0
D1
19,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
19,5
5
F340201
Tài chính ngân hàng
A
18,5
A1
18,25
D1
18,25
Toán, Ngữ văn, Vật lí
18,5
6
F340301
Kế toán
A
18,25
A1
18,0
D1
18,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
18,25
7
F420201
Công nghệ sinh học
A
17,0
B
17,0
Toán, Tiếng Anh, Sinh học
18,0
8
F440301
Khoa học môi trường
A
16,0
B
16,5
Toán, Ngữ văn, Hóa học
16,5
9
F480101
Khoa học máy tính
A
17,5
A1
17,5
Toán, Ngữ văn, Vật lí
17,5
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
17,5
10
F520201
Kỹ thuật điện, điện tử
A
17,0
A1
17,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
17,0
11
F520216
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
A
17,0
A1
17,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
17,0
12
F580201
Kỹ thuật công trình xây dựng
A
17,0
A1
17,0
Toán, Ngữ văn, Vật lí
17,0

 2. Điểm xét tuyển và phương thức xét tuyển:

 • Điểm xét tuyển là điểm của 3 môn (theo từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25 theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.
 • Điểm các môn thi không nhân hệ số và không có môn nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,00 điểm trở xuống. Riêng đối với các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp thì điều kiện xét tuyển là điểm thi môn Năng khiếu phải ≥ 5,00.
 • Trường Đại học Tôn Đức Thắng công nhận điểm thi môn Năng khiếu từ các Trường: Đại học Kiến trúc TP.HCM, Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Mỹ thuật TP.HCM, Đại học Thể dục thể thao, Đại học sư phạm Thể dục thể thao.
 • Trường xác định điểm trúng tuyển từ cao xuống thấp.

Lưu ý:

 • Thí sinh đăng ký xét tuyển theo mã ngành xét tuyển (cột B) tại Thông báo này.
 • Hàng ngày Trường cập nhật danh sách thí sinh nộp hồ sơ không hợp lệ trên website: http://tuyensinh.tdt.edu.vn
 • Các tổ hợp truyền thống được quy định: A (Toán, Vật lí, Hóa học); A1 (Toán, Vật lí, Tiếng Anh); B (Toán, Hóa học, Sinh học); C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí); D1 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh); D4 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung Quốc); H (Ngữ văn, Vẽ trang trí màu, Vẽ hình họa mỹ thuật); T (Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT).

3. Hồ sơ xét tuyển gồm:
 • Phiếu đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 (theo mẫu);
 • Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2016 (không cần công chứng);
 • Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng tổ hợp có môn năng khiếu cần gửi thêm bản photo có công chứngGiấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu năm 2016 trong hồ sơ đăng ký xét tuyển. Thí sinh thi năng khiếu tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng không phải nộp Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu.

4. Cách thức nộp hồ sơ, thời gian và địa điểm thu hồ sơ, phí xét tuyển:

4.1 Cách thức nộp hồ sơ:

 • Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bằng 01 trong 03 hình thức sau đây:
  • Đăng ký xét tuyển trực tuyến: (thực hiện theo Quy định của Bộ GD&ĐT) tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/
  • Nộp hồ sơ qua Bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh.
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

4.2 Thời gian nộp hồ sơ:

 • Từ ngày 21/8/2016 đến 17h00 ngày 31/8/2016 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua Bưu điện).

4.3 Nơi nhận hồ sơ: Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
4.4 Phí xét tuyển:

 • Phí xét tuyển: 30.000 VNĐ/hồ sơ đăng ký xét tuyển.
 • Hình thức nộp phí xét tuyển:
  • Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tuyến: Thí sinh nộp phí xét tuyển vào tài khoản ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM, Số tài khoản 007.100.0973022, phần nội dung nộp tiền thí sinh ghi theo quy định sau:
   Số báo danh thi THPTQG_Họ tên thí sinh _Điện thoại của thí sinh
   (VD: DTT000001_Nguyễn Văn A_0909123456)
  • Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường Bưu điện: Thí sinh nộp phí xét tuyển tại Bưu điện.
  • Nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp tại Trường: thí sinh nộp phí xét tuyển trực tiếp tại Trường.
 • Trong trường hợp thí sinh gặp khó khăn khi chuyển phí xét tuyển, thí sinh sẽ nộp bổ sung trực tiếp tại Trường khi đến làm thủ tục nhập học.

5. Thời gian công bố kết quả trúng tuyển:
trước ngày 04/9/2016 Trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển trên website:

6. Thời gian thí sinh trúng tuyển nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016:

Từ ngày thông báo đến 17h00 ngày 09/9/2016 (theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện): Thí sinh trúng tuyển nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016 về Trường Đại học Tôn Đức Thắng bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua Bưu điện, địa chỉ: số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM.


7. Thời gian nhận Giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học:

Từ ngày 05/9 đến 10/9/2016: Thí sinh nhận Giấy báo nhập học và làm thủ tục nhập học trực tiếp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, địa chỉ: số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.

 
TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Võ Hoàng Duy