Thông báo chung

Thông báo tuyển thành viên cho Nhóm truyền thông Sinh viên tình nguyện (STDT)

Với mong muốn xây dựng STDT-COMMUNICATIONS trở thành thương hiệu truyền thông hấp dẫn và uy tín trong nhận thức của sinh viên toàn trường Đại học Tôn Đức Thắng nói riêng và cộng đồng nói chung. Nhà trường thông báo tuyển thành viên với nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2013

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2013

Xem tiếp...

Xét tiếp nhận sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 được ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. (Đợt 2)

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá, Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 2) năm học 2013 - 2014

Xem tiếp...

Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1, thông tin xét tuyển bổ sung năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem tiếp...

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sỹ đợt 2 – năm 2013

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 - năm 2013

Xem tiếp...