Thông báo chung

Thông báo xét tiếp nhận sinh viên được ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. (Đợt 5)

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 5) năm học 2013 - 2014 (download file đính kèm; http://ktx.tdt.edu.vn dán bảng tin KTX)

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh bậc đào tạo thạc sĩ Ngành Khoa học máy tính và Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa từ năm 2013

Trường đại học Tôn Đức Thắng được Bộ giáo dục và đào tạo cho phép tuyển sinh bậc thạc sĩ Ngành Khoa học máy tính (60480101) và Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (60520216) từ năm 2013 (Quyết định số 4200/QĐ-BGGĐT ngày 24/09/2013 của Bộ giáo dục và đào tạo). Trường đại học Tôn Đức Thắng chính thức tuyển sinh 02 ngành trên vào tháng 12/2013.

Xem tiếp...

Thông báo xét tuyển bổ sung Đợt 2 – Năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem tiếp...

Thông báo xét tiếp nhận sinh viên được ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. (Đợt 4)

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 4) năm học 2013 - 2014.

Xem tiếp...

Thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển nhóm truyền thông sinh viên tình nguyện (STDT-Communications)

Trân trọng mời các Sinh viên có tên trong danh sách đến dự buổi họp ra mắt Nhóm truyền thông Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tôn Đức Thắng. (danh sách chi tiết trong file đính kèm).

Xem tiếp...