Thông báo chung

Xét tiếp nhận sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1 được ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. (Đợt 2)

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá, Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 2) năm học 2013 - 2014

Xem tiếp...

Thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 1, thông tin xét tuyển bổ sung năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem tiếp...

Tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc Sỹ đợt 2 – năm 2013

Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 2 - năm 2013

Xem tiếp...

Xét tiếp nhận sinh viên bậc ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. Đợt 1

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá đợt 1, đối tượng sinh viên được tiếp nhận gồm:

Xem tiếp...

Thông báo phúc khảo điểm thi tuyển sinh ĐH và CĐ hệ chính quy năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc phúc khảo điểm thi tuyển sinh năm 2013 như sau:

Xem tiếp...