Thông báo chung

Thông báo xét tiếp nhận sinh viên trúng tuyển nguyện vọng 1, 2 được ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. (Đợt 3)

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá, Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 3) năm học 2013 - 2014 thuộc các đối tượng ưu tiên chính sách

Xem tiếp...

Thông báo xem thời khóa biểu của tân sinh viên năm 2013 (Khóa 17ĐH và Khóa 09CĐ hệ chính quy)

Phòng đào tạo thông báo đến toàn thể tân sinh viên (SV) năm 2013 (Khóa 17ĐH và Khóa 09CĐ hệ chính quy) về cách xem Thời khóa biểu (TKB) như sau:

Xem tiếp...

Thông báo tuyển thành viên cho Nhóm truyền thông Sinh viên tình nguyện (STDT)

Với mong muốn xây dựng STDT-COMMUNICATIONS trở thành thương hiệu truyền thông hấp dẫn và uy tín trong nhận thức của sinh viên toàn trường Đại học Tôn Đức Thắng nói riêng và cộng đồng nói chung. Nhà trường thông báo tuyển thành viên với nội dung cụ thể như sau:

Xem tiếp...

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2013

Điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2013

Xem tiếp...