Thông báo chung

Thông báo phúc khảo điểm thi tuyển sinh ĐH và CĐ hệ chính quy năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/03/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy; được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29/6/2012 và Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo về việc phúc khảo điểm thi tuyển sinh năm 2013 như sau:

Xem tiếp...

Hội nghị quốc tế: Thống kê và sự tương tác đa ngành

Hội nghị Quốc tế STATISTICS AND ITS INTERACTIONS WITH OTHER DISCIPLINES (SIOD 2013) diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 6 năm 2013 sẽ là diễn đàn cho tất cả các nhà nghiên cứu, cũng như các nhà giáo dục, làm việc trong lĩnh vực khoa học thống kê, hay trong các lĩnh vực có sử dụng các phương pháp thống kê, về những hoạt động hiện tại và cơ hội gặp gỡ những nhà nghiên cứu khác

Xem tiếp...

Thông báo kết quả sinh viên được chọn tham gia chương trình hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông lần thứ II

Hưởng ứng Chương trình Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông lần thứ II của Học Viện Ngoại giao và nhằm hỗ trợ, khuyến khích các sinh viên đại học, cao học, nghiên cứu sinh viết chuyên đề nghiên cứu về Biển Đông, Viện Trí Việt đã tổ chức cuộc thi nhằm tuyển chọn sinh viên tham gia nghiên cứu về chủ đề này.

Xem tiếp...

Thông báo tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2013

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kèm theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung một số điều kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sỹ - Đợt 1 năm 2013

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 - năm 2013

Xem tiếp...