Thông báo chung

Sơ đồ chỉ đường đến các địa điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 tại cụm thi Trường đại học Tôn Đức Thắng (cụm thi số 60)

Sơ đồ chỉ đường đến các địa điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016 tại cụm thi Trường đại học Tôn Đức Thắng (cụm thi số 60)

Xem tiếp...

Khóa học ngắn hạn: “Thực hành kỹ thuật mô phỏng Điện-Điện tử dùng phần mềm MWS (CST)”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học ngắn hạn “Thực hành kỹ thuật mô phỏng Điện-Điện tử dùng phần mềm MWS (CST)” do Viện Khoa học tính toán, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Xem tiếp...

Thông báo tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ hình thức bán thời gian (Part-time, Sandwich) năm học 2016/2017

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017; Công văn số 1239/KTKĐCLGD của Cục KT&KĐCLGD ký ngày 28/7/2014 về việc công nhận văn bằng tiến sĩ cho các học viên hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng với Trường đại học kỹ thuật Ostrava (www.vsb.cz), Trường đại học Tomas Bata (www.utb.cz), Cộng hòa Séc

Xem tiếp...

Thông báo khẩn về việc tuyển chọn Nam sinh viên tốt nghiệp đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2016 - Đợt 2

Căn cứ vào thông báo số 478/CB-KH ngày 25/03/2016 của Cục Cán bộ, Tổng cục chính trị về Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học tại các học viện, trường đại học năm 2016. Nay, Nhà trường thông báo đến các Khoa và sinh viên thuộc diện đào tạo Sĩ quan dự bị (SQDB) năm 2016 như sau:

Xem tiếp...

Thông báo khẩn về việc tuyển chọn Nam sinh viên tốt nghiệp đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2016 - Đợt 1

Căn cứ vào thông báo số 478/CB-KH ngày 25/03/2016 của Cục Cán bộ, Tổng cục chính trị về Kế hoạch tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học tại các học viện, trường đại học năm 2016. Nay, Nhà trường thông báo đến các Khoa và sinh viên thuộc diện đào tạo Sĩ quan dự bị (SQDB) năm 2016 như sau:

Xem tiếp...