Thông báo chung

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2015

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 (mức điểm cho thí sinh thuộc khu vực 3 và không thuộc diện ưu tiên chính sách) các ngành trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 như sau:

Xem tiếp...

Tuyển sinh đại học liên thông đợt tháng 11/2015

Thực hiện theo Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/04/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem tiếp...

Tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt tháng 11/2015

Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học vừa làm vừa học đợt tháng 11/2015

Xem tiếp...

Xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 1 năm học 2015 – 2016

Căn cứ vào kết quả của Hội đồng xét duyệt sinh viên nội trú Ký túc xá đợt 1, đối tượng sinh viên được tiếp nhận gồm

Xem tiếp...

Thông tin tuyển sinh 2015

Để xem thông báo xét tuyển nguyện vọng 1

Xem tiếp...