Thông báo chung

Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ hình thức bán thời gian (part-time, sandwich) năm học 2017/2018

Trên cơ sở Quyết định số 158/QĐ – TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017

Xem tiếp...

Khóa học “Phân tích dữ liệu thống kê với ngôn ngữ R”

Chúng tôi hân hạnh thông báo khóa học ngắn hạn “Phân tích dữ liệu thống kê với ngôn ngữ R” do Viện Khoa học tính toán phối hợp với Khoa Toán – Thống kê, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Xem tiếp...

Thông báo thi đợt 1 các môn Năng khiếu, Đánh giá năng lực ngày 06,07/5/2017

Theo thông báo số 419/2017/TĐT-TB, ngày 20/3/2017 về việc tuyển sinh đại học năm 2017, Hội đồng tuyển sinh thông báo thi đợt 1 các môn Năng khiếu, Đánh giá năng lực ngày 06,07/5/2017 như sau:

Xem tiếp...

Tuyển sinh đại học chính quy năm 2017

Căn cứ đề án tuyển sinh năm 2017 của Trường đại học Tôn Đức Thắng; Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy;

Xem tiếp...

Thông báo Tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển và Xét tuyển thẳng vào Đại học hệ chính quy năm 2017 (theo Quy chế Bộ GD&ĐT)

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Quy chế tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên (sau đây gọi Quy chế tuyển sinh);

Xem tiếp...